Oficiální stránky obce

Bukovany

okres Olomouc

Svazek obcí Bystrovany a Bukovany

Hlášení poruch:  

- v pracovní dny od 7:00 do 16:00 hod. na tel č. 582 344 291 

- víkendy a svátky od 8:00 do 20:00 na tel č. 777 730 147.

Ceník stočného pro obec Bukovany

Ceník stočného pro občany Bukovan za rok 2017

 

V případě, že spotřeba vody není měřena vodoměrem,  stanovuje se vodné a stočné na základě ročních směrných čísel spotřeby vody, které jsou součástí prováděcího právního předpisu vyhlášky č. 428 (příloha č. 12) k zákonu č. 274/2001 Sb. Výše platby závisí především na počtu osob v domácnosti i na ty, kteří  nemají v Bukovanech trvale hlášený pobyt.

Cenu stočného stanovuje Valná hromada Svazku obcí Bystrovany a Bukovany na základě ekonomické rozvahy.

Stočné je možné uhradit převodem z účtu na základě faktury vystavené Svazkem obcí Bystrovany a Bukovany, hotově na obecním úřadu v Bukovanech (paní Cenklová ) nebo v Bystrovanech ( paní Štembírková ) nebo zálohou, kterou si sami zvolíte.

Při platbě převodem na účet 27-8900370257/0100

Aby bylo možné odlišit zaplacené faktury od záloh je nutné:

Při platbě faktury uvést variabilní symbol číslo faktury.

Při platbě zálohy je variabilní symbol  30xxx   - (xxx) je popisné číslo domu.

Specifický symbol je počet osob, který fyzicky v domě bydlí a za které se záloha platí.

 

rok 2017 směrné číslo směrné číslo cena stočného  platba za osobu  platba za osobu
  m3/osobu/rok za čtvrtletí Kč/m3 Kč bez DPH Kč s DPH 15%
  36        
1. čtvrtletí     9 23,46 211,14 Kč 243 Kč
2. čtvrtletí     9 23,46 211,14 Kč 243 Kč
3. čtvrtletí     9 23,46 211,14 Kč 243 Kč
4. čtvrtletí     9 23,46 211,14 Kč 243 Kč
           
Celkem Kč s DPH za osobu a rok 2017     972 Kč

 

Informační údaje Svazku Bystrovany a Bukovany

Svazek obcí Bystrovany a Bukovany

Šrámkova 9, 779 00 Bystrovany

IČO: 70937648

 

Předseda Svazku obcí Bystrovany a Bukovany:                 Ing. Hana Vágnerová: 724 093 902

Místopředseda Svazku obcí Bystrovany a Bukovany:             Ing. Ivana Vančurová:   739 694 230 

Člen předsednictva Svazku obcí Bystrovany a Bukovany:      Ing. Filip Štembírek

 Dne 24.9.2001 vznikl podle § 46 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů Svazek obcí Bystrovany a Bukovany, jako samostatný subjekt /dále jen svazek/.

 Jeho základním předmětem činnosti dle Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí  je plnění úkolů souvisejících se zabezpečením přípravy a realizace stavby ČOV a kanalizace obcí Bystrovany a Bukovany a jejího následného provozování. Účelem svazku je ochrana a prosazování společných zájmů, spočívajících v provedení odkanalizování obcí a čištění odpadních vod. Stavba nové ČOV a kanalizace byla dokončena v roce 2004 a zkolaudována v roce 2005. Na stavbu byla poskytnuta podpora formou dotace ze SFŽP ČR.

 

Hospodářskou činnost svazek neprovozuje.

Navenek zastupuje svazek předseda svazku, v jeho nepřítomnosti místopředseda svazku.

Svazek je od března 2012 plátcem DPH,  je plátcem daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob a  daně z nemovitostí.

 

Pro financování svých investičních a neinvestičních potřeb využívá svazek příspěvky členů svazku nebo jiných právnických a fyzických osob, úvěry na investiční výstavbu, správu, údržbu a provozování, úhrady stočného od občanů a podnikatelských subjektů.

 

Stanovy Svazku obcí Bystrovany a Bukovany

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
stanovy svazku.pdf Stanovy Svazku obcí Bystrovany a Bukovany 336.3 Kb

Dnes

Svátek dnes má Andrea


Aktuality

Veřejná vyhláška-Návrh opatření obecné povahy
více
aktualizovaný přehled nemovitých věcí
více
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
více
Biketrial klub Olomouc - nábor dětí od 6 let
více
MUDr. Kafka neordinuje od 22.9. do 29.9.2017
více
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 25.9.2017
více
Rozkvetlé památky
více
Pozvánka na podzimní výstavu Flora Olomouc
více
Pozvánka na Ochotnické Hanéhraní 22.9.-24.9.2017
více
program Moravského divadla Olomouc
více
kominické práce
více

Anketa

Jak se Vám líbí nový vzhled internetových stránek?

Líbí
odpověď Líbí (52%)
52%
Ujde to
odpověď Ujde to (9%)
9%
Nelíbí
odpověď Nelíbí (39%)
39%