rozpočet

Rozpočtové opatření č. 1/2020

Úplné znění rozpočtového opatření 1/2020 pro Svazek obcí Bystrovany a Bukovany je zveřejněn
v elektronické podobě na stránkách obcí – Bystrovany a Bukovany.
www.bystrovany.cz v sekci Svazek obcí Bystrovany a Bukovany, oddíl rozpočty svazku a
www.bukovany.cz v sekci Svazek obcí Bystrovany a Bukovany.

V listinné podobě na OÚ Bystrovany a OÚ Bukovany.