Svazek obcí Bystrovany a Bukovany

Hlášení poruch

Poruchy čerpadel tlakové kanalizace zajišťuje firma PRESSKAN systém a.s.

Poruchy hlaste v pracovní dny v době od 7:00 do 16:00 na tel. čísle 582 344 291, svátky a víkendy od 8:00 do 20:00 na tel. č. 777 730 147. Poud  se vám o víkendech nepodaří na mobilní č. 777 730 147 dovolat, napište SMS. Pracovníci, kteří zajišťují službu se vám ozvou.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cestne-prohlaseni-uzivatel-koro-002-831491144.docx 18.9 Kb

Ceník stočného pro obec Bukovany

Ceník stočného pro občany Bukovan za rok 2024

 

V případě, že spotřeba vody není měřena vodoměrem,  stanovuje se stočné na základě ročních směrných čísel spotřeby vody, které jsou součástí prováděcího právního předpisu vyhlášky č. 428 (příloha č. 12) k zákonu č. 274/2001 Sb. Výše platby závisí především na počtu osob v domácnosti i na ty, kteří  nemají v Bukovanech trvale hlášený pobyt.

Cenu stočného stanovuje Valná hromada Svazku obcí Bystrovany a Bukovany na základě ekonomické rozvahy.

Stočné je možné uhradit převodem z účtu na základě faktury vystavené Svazkem obcí Bystrovany a Bukovany, hotově na obecním úřadu v Bukovanech nebo v Bystrovanech ( paní Štembírková ) nebo zálohou, kterou si sami zvolíte.

Při platbě převodem na účet 27-8900370257/0100

Aby bylo možné odlišit zaplacené faktury od záloh je nutné:

Při platbě faktury uvést variabilní symbol číslo faktury.

Při platbě zálohy je variabilní symbol  30xxx   - (xxx) je popisné číslo domu.

Specifický symbol je počet osob, který fyzicky v domě bydlí a za které se záloha platí.

 

rok 2024 směrné číslo směrné číslo cena stočného

 cena stočného

 platba za osobu
  m3/osobu/rok za čtvrtletí Kč bez DPH/m3 Kč s DPH/m3 Kč s DPH 15%
  36        
1. čtvrtletí     9 41,96 47 423 Kč
2. čtvrtletí     9 41,96 47 378 Kč
3. čtvrtletí     9 41,96 47 378 Kč
4. čtvrtletí     9 41,96 47 378 Kč
           
Celkem Kč s DPH za osobu a rok 2023     1.692,- Kč

 


Informační údaje Svazku Bystrovany a Bukovany

Svazek obcí Bystrovany a Bukovany

Šrámkova 9, 779 00 Bystrovany

IČO: 70937648

 

Předseda Svazku obcí Bystrovany a Bukovany:                 Libor Žižka: 724 093 902

Místopředseda Svazku obcí Bystrovany a Bukovany:             Ing. Ivana Vančurová:   739 694 230

Člen předsednictva Svazku obcí Bystrovany a Bukovany:      Ing. Jan Machalka

 Dne 24.9.2001 vznikl podle § 46 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů Svazek obcí Bystrovany a Bukovany, jako samostatný subjekt /dále jen svazek/.

 Jeho základním předmětem činnosti dle Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí  je plnění úkolů souvisejících se zabezpečením přípravy a realizace stavby ČOV a kanalizace obcí Bystrovany a Bukovany a jejího následného provozování. Účelem svazku je ochrana a prosazování společných zájmů, spočívajících v provedení odkanalizování obcí a čištění odpadních vod. Stavba nové ČOV a kanalizace byla dokončena v roce 2004 a zkolaudována v roce 2005. Na stavbu byla poskytnuta podpora formou dotace ze SFŽP ČR.

 

Hospodářskou činnost svazek neprovozuje.

Navenek zastupuje svazek předseda svazku, v jeho nepřítomnosti místopředseda svazku.

Svazek je od března 2012 plátcem DPH,  je plátcem daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob a  daně z nemovitostí.

 

Pro financování svých investičních a neinvestičních potřeb využívá svazek příspěvky členů svazku nebo jiných právnických a fyzických osob, úvěry na investiční výstavbu, správu, údržbu a provozování, úhrady stočného od občanů a podnikatelských subjektů.

 


Stanovy Svazku obcí Bystrovany a Bukovany

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
stanovy svazku.pdf Stanovy Svazku obcí Bystrovany a Bukovany 336.3 Kb