Oficiální stránky obce

Bukovany

okres Olomouc

Svazek obcí Bystrovany a Bukovany

schválený rozpočet na rok 2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
schvaleny-rozpocet-na-rok-2018-2-.pdf 518.8 Kb

závěrečný účet svazku obcí za rok 2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zaverecny-ucet520052422.pdf 5399.4 Kb

Svazek obcí Bystrovany a Bukovany

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
navrh-rozpoctu-na-rok-2018-2-.pdf 705.3 Kb
pozvanka-na-vh-0001336410061.pdf 237.1 Kb
zaverecny-ucet.pdf 2386.6 Kb

Rozpočtové provizorium na rok 2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozpoctove-opatreni-1-2017.docx 14.4 Kb
rozpoctove-provizorium-svazku-obci-bystrovany-a-bukovany-na-rok-2018.docx 12.7 Kb

Hlášení poruch:  

- v pracovní dny od 7:00 do 16:00 hod. na tel č. 582 344 291 

- víkendy a svátky od 8:00 do 20:00 na tel č. 777 730 147.

Ceník stočného pro obec Bukovany

Ceník stočného pro občany Bukovan za rok 2017

 

V případě, že spotřeba vody není měřena vodoměrem,  stanovuje se vodné a stočné na základě ročních směrných čísel spotřeby vody, které jsou součástí prováděcího právního předpisu vyhlášky č. 428 (příloha č. 12) k zákonu č. 274/2001 Sb. Výše platby závisí především na počtu osob v domácnosti i na ty, kteří  nemají v Bukovanech trvale hlášený pobyt.

Cenu stočného stanovuje Valná hromada Svazku obcí Bystrovany a Bukovany na základě ekonomické rozvahy.

Stočné je možné uhradit převodem z účtu na základě faktury vystavené Svazkem obcí Bystrovany a Bukovany, hotově na obecním úřadu v Bukovanech (paní Cenklová ) nebo v Bystrovanech ( paní Štembírková ) nebo zálohou, kterou si sami zvolíte.

Při platbě převodem na účet 27-8900370257/0100

Aby bylo možné odlišit zaplacené faktury od záloh je nutné:

Při platbě faktury uvést variabilní symbol číslo faktury.

Při platbě zálohy je variabilní symbol  30xxx   - (xxx) je popisné číslo domu.

Specifický symbol je počet osob, který fyzicky v domě bydlí a za které se záloha platí.

 

rok 2017 směrné číslo směrné číslo cena stočného  platba za osobu  platba za osobu
  m3/osobu/rok za čtvrtletí Kč/m3 Kč bez DPH Kč s DPH 15%
  36        
1. čtvrtletí     9 23,46 211,14 Kč 243 Kč
2. čtvrtletí     9 23,46 211,14 Kč 243 Kč
3. čtvrtletí     9 23,46 211,14 Kč 243 Kč
4. čtvrtletí     9 23,46 211,14 Kč 243 Kč
           
Celkem Kč s DPH za osobu a rok 2017     972 Kč

 

Informační údaje Svazku Bystrovany a Bukovany

Svazek obcí Bystrovany a Bukovany

Šrámkova 9, 779 00 Bystrovany

IČO: 70937648

 

Předseda Svazku obcí Bystrovany a Bukovany:                 Ing. Hana Vágnerová: 724 093 902

Místopředseda Svazku obcí Bystrovany a Bukovany:             Ing. Ivana Vančurová:   739 694 230 

Člen předsednictva Svazku obcí Bystrovany a Bukovany:      Ing. Filip Štembírek

 Dne 24.9.2001 vznikl podle § 46 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů Svazek obcí Bystrovany a Bukovany, jako samostatný subjekt /dále jen svazek/.

 Jeho základním předmětem činnosti dle Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí  je plnění úkolů souvisejících se zabezpečením přípravy a realizace stavby ČOV a kanalizace obcí Bystrovany a Bukovany a jejího následného provozování. Účelem svazku je ochrana a prosazování společných zájmů, spočívajících v provedení odkanalizování obcí a čištění odpadních vod. Stavba nové ČOV a kanalizace byla dokončena v roce 2004 a zkolaudována v roce 2005. Na stavbu byla poskytnuta podpora formou dotace ze SFŽP ČR.

 

Hospodářskou činnost svazek neprovozuje.

Navenek zastupuje svazek předseda svazku, v jeho nepřítomnosti místopředseda svazku.

Svazek je od března 2012 plátcem DPH,  je plátcem daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob a  daně z nemovitostí.

 

Pro financování svých investičních a neinvestičních potřeb využívá svazek příspěvky členů svazku nebo jiných právnických a fyzických osob, úvěry na investiční výstavbu, správu, údržbu a provozování, úhrady stočného od občanů a podnikatelských subjektů.

 

Stanovy Svazku obcí Bystrovany a Bukovany

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
stanovy svazku.pdf Stanovy Svazku obcí Bystrovany a Bukovany 336.3 Kb

Dnes

Svátek dnes má Ilja


Aktuality

informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
více
Veřejná vyhláška-návrh ÚP Bukovany
více
Úprava autobusových linek - oprava mostu v ul. Komenského
více
Hasiči radí
více
Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Olomouc hledá dárce krve
více

Anketa

Jak se Vám líbí nový vzhled internetových stránek?

Líbí
odpověď Líbí (51%)
51%
Ujde to
odpověď Ujde to (9%)
9%
Nelíbí
odpověď Nelíbí (39%)
40%