Informujeme

Důrazně žádáme občany, aby nevjížděli na stavbu rekonstruované místní komunikace. Jakékoli mechanické poškození povrchu by znehodnotilo dnes zahájený technologický postup.