Informujeme

Informace pro občany – odvoz komunálního odpadu

Společnost AVE poskytla obci výpis svozu komunálního odpadu za I.Q/2024. Občanům obce je tento výpis k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.