Informujeme

Přípojka k optické síti je realizována obcí v případě vybudování vodovodní přípojky

Vzhledem k množícím se dotazům znovu upřesňujeme fakt, že obec nebude budovat samostatnou přípojku optické sítě, aniž by se zároveň realizovala vodovodní přípojka. Páteřní řad optické sítě je veden ve stejné hloubce jako vodovodní řad a při zavádění optiky se využívá zemních prací prováděných v souvislostí s vodovodní přípojkou. Samostatné výkopové práce jen pro optickou přípojku by byly neúměrně drahé a nebudou obcí prováděny. Samostatnou optickou přípojku si občané mohou domluvit  Po-Pá od 8:00 do 16:00 na tel. 588 118 319 nebo 724 710 369. Práce spojené s realizací samostatné přípojky hradí zájemce o samostatnou přípojku.