Informujeme

Projekt Sociální služby na území Mikroregionu Bystřička s registračním číslem CZ.03.02.01/00/22_009/0002130

 

Projekt Sociální služby na území Mikroregionu Bystřička s registračním číslem CZ.03.02.01/00/22_009/0002130

Sociální služby v Mikroregionu Bystřička nabízejí pomoc a podporu lidem, kteří se potýkají s obtížnými životními situacemi. Tyto situace mohou zahrnovat finanční rizika, sociální vyloučení nebo jiné náročné životní etapy.

  • Finanční rizika mohou zahrnovat ohrožení dluhy nebo exekucí.
  • Sociálně vyloučení obyvatelé mohou být například senioři nebo zdravotně postižení.
  • Jiné náročné životní etapy mohou zahrnovat odchod partnera nebo domácí násilí.

Pro více informací nebo pomoc, kontaktujte:

Mgr. Kristýnu Dostálovou – telefon: 733 563 510, email: mrb.dostalova@seznam.cz

Bc. Pavlínu Langerovou – telefon: 733 563 509, email: mrb.langerova@seznam.cz