Informujeme

Tříkrálová sbírka 2019

Vážení spoluobčané, 

Tříkrálová sbírka se letos konala již po dvacáté. Stala se největší charitativní akcí na území České republiky. I díky Vaší podpoře se podařilo v naší obci vykoledovat celkem: 20.475,-Kč. Charita Olomouc děkuje všem dárcům za Vaši štědrost a důvěru. Vybrané peněžní prostředky budou směrovat hned do několika konkrétních oblastí činnosti Charity Olomouc: 

·         Na podporu a rozvoj domácí hospicové péče,  

·         Na finanční, potravinovou a materiální pomoc jednotlivcům a rodinám v krizi, 

·         Na podporu sociálního bydlení.