Informujeme

Tříkrálová sbírka

V letošní tříkrálové sbírce se v Bukovanech vybralo 25 819 Kč. Jménem Charity Olomouc děkujeme všem dárcům a obětavým koledníkům.