Informujeme

Úhrada pronájmu hrobových míst ve Velké Bystřici

Město Velká Bystřice prosí občany, kteří mají pronajaté hrobové místo na hřbitově ve Velké Bystřici, 
aby si zkontrolovali termín úhrady poplatku za pronájem svého hrobového místa. 
Ve většině případů má být poplatek uhrazen do konce roku 2021. Konkrétní informace o platbách za hrobová místa 
Vám poskytne paní Čadová z Městského úřadu Velká Bystřice, tel. 585 154 156, mobil: 603 880 907, mail: cadova@muvb.cz."