Informujeme

Upozornění školní jídelny Velká Bystřice

Upozorňujeme rodiče dětí, které se budou chtít přihlásit k odebírání stravy ve školní jídelně, že tak mohou učinit ve dnech 27. – 31. 8. v době od 13,00 do 16,30 hodin v kanceláři školní jídelny. Týká se to především dětí, které přechází z mateřské školy do 1. třídy a dětí nově nastupujících do mateřské školy.