Informujeme

Výzva - hledáme dobrovolníky

Obec Bukovany sestavuje seznam dobrovolníků, kteří by v případě zhoršení situace výskytu infekce Covid 19 v naší obci pomohli se zásobováním místních obyvatel.

Prosíme zájemce, aby se hlásili telefonicky 739 694 230 nebo e-mailem obec@bukovany.cz na obecním úřadě Bukovany.

Forma pomoci, technické detaily a další instrukce budou včas zveřejněny na webových stránkách obce, na úřední desce, veřejným rozhlasem a dalším vhodným způsobem.