Vodovod Bukovany

Vodovod Bukovany - zahájení stavby

Oznamujeme občanům, že obec Bukovany získala dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR na výstavbu vodovodu v Bukovanech. Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace byla vyzvána dodavatelská firma k převzetí staveniště, přičemž předpokládané předání staveniště je stanoveno na 4.5.2020. Ukončení stavby je plánováno na květen 2021. Nejprve bude vybudován vodojem a hlavní vodovodní řad a až následně budou prováděny jednotlivé přípojky.

Další podrobnosti k výstavbě vodovodu, jako např. harmonogram stavebních prací, technické detaily přípojek, podmínky odběru atd., budou všem občanům sděleny formou informačního letáku, který bude doručen do všech domácností, a dále budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách obce.