Odpadové hospodářství

Termíny svozu odpadů 2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
svoz-odpadu-2022.pdf 144.6 Kb

Zpětný odběr a následná recyklace světelných zdrojů

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ekolamp.pdf 88.9 Kb

Formulář žádosti o úlevu na kom.odpad - osoby žijící v cizině

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
formular-zadost-o-ulevu-na-kom.odpad-osoby-zijici-v-cizine.docx 17.3 Kb

Sběrný dvůr Velká Bystřice

Ukončení odběru spotřebičů značky Samsung.
.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
provoz-odpadove-centrum618361874.pdf 163.2 Kb
seznam-odpadu-povolenych-prijimat-do-oc-priloha-1453588132.pdf 358.8 Kb
seznam-pouzitych-vyrobku-zpetny-odber-priloha-c-2876688580.pdf 281.4 Kb
ukonceni-odberu-spotrebicu-znacky-samsung-v-odpadovem-centru-v.-bystrice.pdf 31.6 Kb

Tříděný odpad v naší obci

Komunální odpad je pravidelně svážen jednou za 14 dní a to ve středu každý sudý týden v roce. Vyváženy jsou pouze popelnice s roční známkou, kterou občané obdrží na obecním úřadě. V chatové oblasti jsou přistaveny celoročně 4 kontejnery na komunální odpad, 1 kontejner na plast a 1 kontejner na papír. V roce 2019 byly občanům předány popelnice 120 l nebo 240 l na tříděný odpad – plasty a papír. Termíny svozu komunálního i tříděného odpadu jsou uvedeny v letáku  a v tištěné podobě byly  doručeny do schránek. Sběrná místa u bývalé ZŠ a u Koliby zůstávají zachovány. Na sběrných místech můžete třídit plasty, sklo, papír, kovy a textil a od roku 2020 mohou občané využít novou nádobu na jedlé tuky, která je umístěna na sběrném místě za bývalou ZŠ. Jedlé tuky sbírejte do PET láhví a vhazujte do sběrné nádoby.

Bioodpad je zajištěn vývozem biopopelnic 1 x za 14 dní. Svoz bioodpadu bude zahájen 7.3.2022. V době většího množství bioodpadu jaro a podzim, je na parkovišti u hřiště přistaven velkokapacitní kontejner na bioodpad.

1x ročně je zajištěna Sběrová sobota. Termín Sběrové soboty 9.4.2022

Neodkládejte velkoobjemový odpad na sběrných místech v obci a využijte Sběrový dvůr ve Velké Bystřici.       .

Po celý rok mohou občané Bukovan zdarma využívat Sběrný dvůr Velká Bystřice.

Poplatek za komunální odpad v roce 2022:  650,- Kč  za občana/rok

                                                                       650,- Kč  za chatu/rok

Poplatek za komunální odpad můžete hradit převodem na obecní účet: 1810438359/0800, var. symbol: číslo popisné. Nálepky na popelnice vám po úhradě doručíme do poštovní schránky. Poplatek za psa 150,-Kč/pes/rok hraďte stejným způsobem. Splatnost poplatků v daném roce je do 31.5. Děkujeme za spolupráci.