Odpadové hospodářství

Tříděný odpad v naší obci

Komunální odpad je pravidelně svážen jednou za 14 dní a to ve středu každý lichý týden v roce. Vyváženy jsou pouze popelnice s roční známkou, kterou občané obdrží na obecním úřadě. V chatové oblasti jsou přistaveny celoročně 4 kontejnery na komunální odpad. V roce 2019 byly občanům předány popelnice na tříděný odpad – plasty a papír. Termíny svozu jsou uvedeny v letáku  a v tištěné podobě byly  doručeny do schránek. Sběrná místa u bývalé ZŠ a u Koliby zůstávají zachovány. Na sběrných místech můžete třídit plasty, sklo, papír, kovy a textil. Od roku 2020 mohou občané využít novou nádobu na jedlé tuky, která je umístěna na sběrném místě za bývalou ZŠ. Jedlé tuky sbírejte do PET láhví a vhazujte do sběrné nádoby.

Bioodpad je zajištěn vývozem biopopelnic 1 x za 14 dní. Svozu bioodpadu bude zahájen 6.4.2020. V době většího množství bioodpadu jaro a podzim, je na parkovišti u hřiště přistaven velkokapacitní kontejner na bioodpad.

 

1x ročně je zajištěna Sběrová sobota. Termín Sběrové soboty je 23.5.2020 - parkoviště u restaurace Koliba.        .

Po celý rok mohou občané Bukovan zdarma využívat Sběrný dvůr Velká Bystřice.

Poplatek za komunální odpad v roce 2020:  550,- Kč  za občana/rok

                                                                       450,- Kč  za chatu/rok