Odpadové hospodářství

Termíny svozu odpadů 2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
svou-odpadu-2023242458006.pdf 124.8 Kb

Zpětný odběr a následná recyklace světelných zdrojů

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ekolamp.pdf 88.9 Kb

Sběrný dvůr Velká Bystřice

Ukončení odběru spotřebičů značky Samsung.
.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
provoz-odpadove-centrum618361874.pdf 163.2 Kb
seznam-odpadu-povolenych-prijimat-do-oc-priloha-1453588132.pdf 358.8 Kb
seznam-pouzitych-vyrobku-zpetny-odber-priloha-c-2876688580.pdf 281.4 Kb
ukonceni-odberu-spotrebicu-znacky-samsung-v-odpadovem-centru-v.-bystrice.pdf 31.6 Kb

Systém odpadového hospodářství

Obecně závaznou vyhláškou obce o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, schválenou  6.12.2022 se od 1.1. 2023 zavádí v obci Bukovany nový systém svozu a úhrady za komunální odpadu. Poplatek za komunální odpad v roce 2023 bude fakturován v lednu 2024.  Znění vyhlášky najdete v záložce Úřad - Obecně závazné vyhlášky.

Sazba poplatku za komunální odpad činí 1,- Kč za l. Celková částka za rok bude stanovena na základě objemu očipované popelnice a počtu svozů v daném roce. Počet svozů a objem popelnice si určuje vlastník nemovitosti.

Komunální odpad je pravidelně svážen jednou za 14 dní a to ve středu každý sudý týden v roce. Vyváženy jsou pouze očipované popelnice. V chatové oblasti jsou přistaveny celoročně 4 kontejnery na komunální odpad, 1 kontejner na plast a 1 kontejner na papír. V roce 2019 byly občanům předány popelnice 120 l nebo 240 l na tříděný odpad – plasty a papír. Termíny svozu komunálního i tříděného odpadu jsou uvedeny v letáku  a v tištěné podobě byly  doručeny do schránek. Sběrná místa u bývalé ZŠ a u Koliby zůstávají zachovány. Na sběrných místech můžete třídit plasty, sklo, papír, kovy a textil a od roku 2020 mohou občané využít novou nádobu na jedlé tuky, která je umístěna na sběrném místě za bývalou ZŠ. Jedlé tuky sbírejte do PET láhví a vhazujte do sběrné nádoby.

Bioodpad je zajištěn vývozem biopopelnic 1 x za 14 dní. Svoz bioodpadu bude zahájen 3.4.2023. V době většího množství bioodpadu jaro a podzim, je na parkovišti u hřiště přistaven velkokapacitní kontejner na bioodpad.

1x ročně je zajištěna Sběrová sobota. Termín Sběrové soboty 

Neodkládejte velkoobjemový odpad na sběrných místech v obci a využijte Sběrový dvůr ve Velké Bystřici..

Po celý rok mohou občané s trvalým bydlištěm v obci Bukovany zdarma využívat Sběrný dvůr Velká Bystřice.