Odpadové hospodářství

Tříděný odpad v naší obci

Komunální odpad je pravidelně svážen jednou za 14 dní a to ve středu každý lichý týden v roce. Vyváženy jsou pouze popelnice s roční známkou, kterou si občané zakoupí na obecním úřadě. V chatové oblasti jsou přistaveny celoročně 4 kontejnery na komunální odpad. Od letošního roku byly občanům rozdány popelnice na tříděný odpad – plasty a papír. Termíny svozu jsou uvedeny v letáku  a v tištěné podobě byly  doručeny do schránek. Sběrná místa u bývalé ZŠ a u Koliby zůstávají zachovány. Na sběrných místech můžete třídit plasty, sklo, papír, kovy a textil.

Bioodpad je zajištěn vývozem biopopelnic 1 x za 14 dní. V době většího množství bioodpadu bude na parkoviště u hřiště přistaven velkokapacitní kontejner. Termín svozu bioodpadu bude zahájen 8.4.2019 a ukončen 18.11.2019.

 

1x ročně je zajištěna Sběrová sobota. Termín Sběrové soboty je 13.4.2019 v 8:45 - parkoviště u restaurace Koliba.        .

Po celý rok mohou občané Bukovan zdarma využívat Sběrný dvůr Velká Bystřice.

Poplatek za komunální odpad v roce 2019:  500,- Kč  za občana/rok

                                                                       450,- Kč  za chatu/rok