Odpadové hospodářství

Termíny svozu odpadů 2024

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
svoz-odpadu-planovaci-kalendar-bukovany-2024.pdf 118.3 Kb

Informace o odpadovém hospodářství obce dle § 60 odst. 4 zákona o odpadech za rok 2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
2021-povinne-zverej.-informace-o-odpadech.docx 33.7 Kb

Informace o odpadovém hospodářství obce dle § 60 zákona o odpadech za rok 2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
2022-povinne-zverej.-informace-o-odpadech.docx 43.7 Kb

Zpětný odběr pneumatik

 Na níže uvedeném odkazu neleznete seznam sběrných míst pneumatik (likvidace zdarma):

https://www.eltma.cz/sberna-mista


Informace k novému způsobu svozu komunálního odpadu od 1.1.2023

V příloze naleznete informace k novému způsobu svozu komunálního odpadu od 1.1.2023.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
letak-odpady-2023.docx 68.1 Kb

Zpětný odběr a následná recyklace světelných zdrojů

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ekolamp.pdf 88.9 Kb

Sběrný dvůr Velká Bystřice

Ukončení odběru spotřebičů značky Samsung.
.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
provoz-odpadove-centrum618361874.pdf 163.2 Kb
seznam-odpadu-povolenych-prijimat-do-oc-priloha-1453588132.pdf 358.8 Kb
seznam-pouzitych-vyrobku-zpetny-odber-priloha-c-2876688580.pdf 281.4 Kb
ukonceni-odberu-spotrebicu-znacky-samsung-v-odpadovem-centru-v.-bystrice.pdf 31.6 Kb

Systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška (OZV) obce o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci byla schválena  30.10.2023 s účinností od 1.1. 2024. u a úhrady za komunální odpadu. Poplatek za komunální odpad v daném roce bude fakturován v lednu roku následujícícho.  Znění vyhlášky najdete v záložce Úřad - Obecně závazné vyhlášky.

Sazba poplatku za komunální odpad činí 1,- Kč za l. Celková částka za rok bude stanovena na základě objemu očipované popelnice a počtu svozů v daném roce. Počet svozů a objem popelnice si určuje vlastník nemovitosti.

Od ledna 2024 je komunální odpad svážen  ve středu 1x/měsíc v době od října do května a 1x/14 dní v době od května do září. Harmonogram svozu byl občanům předán do poštovních schránek a najdete ho i na webových stránkách v záložce Obec_odpadové hospodářství. Vyváženy jsou pouze očipované popelnice. 

Od roku 2019 byly občanům předány popelnice 120 l nebo 240 l na tříděný odpad – plasty a papír. Termíny svozu tříděného odpadu jsou uvedeny v letáku harmonogramu svozu a v tištěné podobě byly  doručeny do schránek. Sběrná místa u bývalé ZŠ a u Koliby zůstávají zachovány. Na sběrných místech můžete třídit plasty, sklo, papír, kovy a textil a od roku 2020 mohou občané využít novou nádobu na jedlé tuky Nádoba na tuky je umístěna jen na sběrném místě za bývalou ZŠ. Jedlé tuky sbírejte do uzavřených PET láhví a vhazujte do sběrné nádoby.

Poplatek za sběr komunálního odpadu za rekreační chatu nebyl stanoven. Místo na ukládání komunálního a tříděného odpadu bylo v lokalitě chat zrušeno. Pokud mají vlastníci rekreačních chat zájem o svoz odpadu, mohou se zapojit do systému , který je zaveden v obci. Zajistí si na obci očipovanou popelnic, kterou v den svozu komunálního odpadu umístí na místo svozu - původní místo, kde stávaly kontejnery. 

Bioodpad je zajištěn v obci vývozem biopopelnic 1 x za 14 dní od dubna do listopadu, dle harmonogramu svozu. V době většího množství bioodpadu jaro a podzim, je na parkovišti u hřiště přistaven velkokapacitní kontejner na bioodpad.

1x ročně je zajištěna Sběrová sobota. Termín Sběrové soboty 6.4.2024  na parkovišti u Koliby.. 

Neodkládejte velkoobjemový odpad na sběrných místech v obci a využijte Sběrový dvůr ve Velké Bystřici..

Po celý rok mohou občané s trvalým bydlištěm v obci Bukovany zdarma využívat Sběrný dvůr Velká Bystřice.