Zápisy ze zasedání zastupitelstva
Zápis č. 5/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 15.8.2016