Buko-toč, z.s.

Buko-toč, z.s.

Název spolku: Buko-toč, z.s.
Sídlo spolku: Bukovany 8, 779 00 Olomouc
Kontaktní osoba: Žaneta Brablík Himrová

Základními cíli spolku jsou zejména:

zajištění a organizace volnočasových aktivit pro rodiče a děti v obci,
zajištění a organizace volnočasových aktivit pro seniory v obci,
spolupráce při zajišťování akcí pořádaných Mateřskou školou v Bukovanech