Aktuality

Upozornění ČEZ-odstranění stromoví v místech nadzemního elektrického vedení

Oznámení o zahájení územního řízení-Vysokorychlostní optická SEK v obci

kulturní akce v KD Hlubočky

nabídka kominických prací

Veřejná vyhláška-oznámení o vydání územního plánu Bukovany

Objízdné trasy autobusových linek společnosti ARRIVA MORAVA a.s. v důsledku uzavírky silnice III/4439
Objízdná trasa se týká linky 891342. Školní spoje linky 891343 zůstávají bez změn.

Harmonogram prací od 7.9.2020 do 23.10.2020
Mapa Bukovan s vyznačenými úseky, ve kterých by měly probíhat stavební práce - protlaky v období 7.9.2020 - 23.10.2020. Jde o předpokládaný rozsah a termíny, skutečný průběh se může lišit.

Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu

Sběrová sobota v obci Bukovany se koná 26.9.2020 od 8:45 do 10:15

Český statistický úřad - integrované šetření v zemědělství

Projekt „Vodovod Bukovany“ je realizován za přispění prostředků Olomouckého kraje.