GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

 

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Název Organizace:                       Obec Bukovany

IČ:                                               00576263

se sídlem                                      Bukovany 57, 779 00 Bukovany

Jméno a příjmení kontaktní osoby:       Ing. Ivana Vančurová

Telefon:                                             + 420 585 351 394

E-mail:                                              obec@bukovany.cz

(dále jen „správce“)

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Název Organizace:                      JJP GDPR group s.r.o.

IČ:                                             06615201

se sídlem                                    Úvoz 508/5, Staré Brno, 602 00 Brno

Jméno a příjmení pověřence:       Bc. Jaroslav Jordán

Telefon:                                     +420 777 722 720

E-mail:                                      poverenec@jjpgroup.cz

 

Správce v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování:

 • Občané
 • Uchazeči o zaměstnání
 • Smluvní partneři

Pokud správce zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

 • požadovat od správce informaci o zpracování vašich osobních údajů;
 • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným správcem;
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané jsou nepřesné);
 • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných správcem, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
 • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl/a;
 • podat stížnost dozorovému orgánu
 • pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Svá práva vůči správci uplatňujete cestou pověřence pro ochranu osobních údajů případně přímo u správce.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
gdpr-obcan-obec.pdf 98.5 Kb
gdpr-partner-obec.pdf 118.3 Kb
gdpr-uchazec-obec.pdf 113.4 Kb
povereni.pdf 165.3 Kb