Úřední deska
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 17.6.2024
Zápis č. 4/2024 z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 3.6.2024
Návrh Závěrečného účetu Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2023
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 3.6.2024
Opatření obecné povahy - bobr evropský
Informace o záměru _ parcela 857_1
Informace o schváleném rozpočtu Svazku obcí Bystrovany a Bukovany
Informace o schválení Závěrečného účtu Svazku obcí Bystrovany a Bukovany
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2024
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 8.4.2024
Oznámení o zveřejnění
Schválený rozpočet Mateřské školy na rok 2024
Schválený Závěrečný účet za rok 2023
Schválený rozpočet obce Bukovany na rok 2024
Pozvánka na VH Svazku obcí dne 21.3.2024
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 26.2.2024
Návrh rozpočtu obce Bukovany na rok 2024
Návrh závěrečného účtu za rok 2023
Veřejná vyhláška - vyměření místního poplatku za komunální odpad
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 15.1.2024
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 18.12.2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Bukovany 2024 - 2026
Informace o záměru _ parcela 21
Informace o záměru _ parcela 2_4
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO 2024 - 2026
Pozvánka na valnou hromadu Svazku obcí Bystrovany a Bukovany 30.11.2023
Informace o záměru _ zahrádka_25
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 30.10.2023
Informace o záměru _zahrádka_ 2_101
Informace o záměru _ zahrádka_1_101
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 18.9. 2023
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 31.7. 2023
Informace o záměru _ zahrádka_23
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 29.5. 2023
Návrh závěrečného účtu Sdružení svazku obcí mikroregionu Bystřička za rok 2022
Informace o záměru _ zahrádka_26
Informace o záměru _ pozemek 1161
Veřejná vyhláška - "Bukovany, K deštníku - chodník"
Informace o schválení Závěrečného účtu Svazku obcí Bystrovany a Bukovany
Informace o schváleném rozpočtu Svazku obcí Bystrovany u Bukovany
Oznámení o zveřejnění dokumentů
Daň z nemovitých věcí - veřejná vyhláška
Návrh rozpočtu Svazku obcí Bystrovany a Bukovany na rok 2023
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Bystrovany a Bukovany za rok 2022
Pozvánka na valnou hromadu Svazku obcí Bystrovany a Bukovany
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 11.4. 2023
Publicita projektu PRV - vybavení obecní knihovny
Návrh závěrečného účtu za rok 2022
Schválený rozpočet Mateřské školky Bukovany
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 20.2. 2023
Návrh rozpočtu Obce Bukovany na rok 2023
Informace o záměru _ prostor bývalého obchodu
Informace o záměru _ RC
Veřejná vyhláška _ zahájení územního a stavebního řízení - chodník
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 16.1. 2023
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 6.12. 2022
Návrh rozpočtu Mikroregionu Bystřička na rok 2023
Návrh_střednědobý výhled rozpočtu
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy
Volba prezidenta České republiky - oznámení
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 7.11. 2022
Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 17.10. 2022
Veřejná vyhláška Olomouckého kraje
Oznámení o výsledku voleb do Zastupitelstva obce
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 19.9. 2022
Informace o záměru_748
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu z důvodu pořádání akce Lidový rok ve Velké Bystřici
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 25.7. 2022
Informace o záměru_929_3
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 20.6. 2022
Návrh Závěrečného účtu mikroregionu Bystřička za rok 2021
Informace registračního úřadu k volbám 2022
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 30.5.2022
Veřejná vyhláška _ stanovení Ochranného pásma I. a II. stupně
Informace o schváleném závěrečném účtu Svazku obcí Bystrovany a Bukovany za rok 2021Informace o schváleném rozpočtu Svazku obcí Bystrovany a Bukovany na rok 2022
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 19.4. 2022
Informace o záměru_240
Informace o záměru_748
Návrh rozpočtu na rok 2022 Svazku obcí Bystrovany a Bukovany
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Bystrovany a Bukovany za rok 2021
Pozvánka na VH Svazku obcí Bystrovany a Bukovany
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 28. 3. 2022
Veřejná vyhláška_územní rozhodnutí_veřejné osvětlení
Veřejná vyhláška - Ochranné pásmo I. a II. stupně
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 21.2.2022
Veřejná vyhláška - uzavírka komunikace u Bystrovan 19.3 a 20.3.2022
Návrh závěrečného účtu za rok 2021
Návrh rozpočtu MŠ Bukovany na rok 2022
Návrh rozpočtu obce Bukovany na rok 2022
Oznámení - Národní plán povodí Odry
Oznámení veřejnou vyhláškou - Bukovany, Bystrovany ČOV
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
Veřejná vyhláška - veřejné osvětlení
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 20.12.2021
Návrh_střednědobý výhled rozpočtu
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 29.11.2021
Návrh rozpočtu MRB na rok 2022
Pozvánka na VH Svazku obcí Bystrovany a Bukovany dne 2.12.2021
Veřejná vyhláška uzavírka komunikace
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 11.10.2021
Informace o záměru _ parcela 101
Veřejná vyhláška - úprava provozu
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, MZe
UZSVM - aktualizovaný přehled nemovitých věcí
Informace o záměru _ parcela 748
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 6.9.2021
Oznámení o době a místě konání voleb
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 2.8.2021
Rozhodnutí Veřejnou vyhláškou - změna stavby před dokončením
Veřejná vyhláška o zahájení územního řízení o umístění stavby
Oznámení Veřejnou vyhláškou - Vodovod Bukovany - změna stavby před dokončením
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 14.6.2021
Závěrečný účet Mikroregionu Bystřička za rok 2020
Krajský úřad Olomouckého kraje - Veřejná vyhláška - oznámení
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 11.5.2021
Svazek obcí Bystrovany a Bukovany-schválený rozpočet 2021 a závěrečný účet za rok 2020
Svazek obcí Bystrovany a Bukovany_Kalkulace stočného za rok 2020
Informace o záměru parcela 732 a 734
Informace o záměru 990_2_F
Rozhodnutí o uzavírce komunikace III/4439
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích.
Informace o záměru Olomouckého kraje
Veřejná vyhláška-oznámení-lesní hospodářství
Oznámení o dostupnosti dokumentů obec Bukovany
Pozvánka na VH Svazku obcí Bystrovany a Bukovany 15.4.2021
Návrh rozpočtu Svazku obcí Bystrovany a Bukovany na rok 2021
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Bystrovany a Bukovany za rok 2020
Informace o záměru 268
Informace o záměru 990_2
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 8.3.2021
Návrh rozpočtu obce Bukovany na rok 2021
Návrh závěrečného účtu obce Bukovany za rok 2020
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 25.1.2021
Sdružení obcí mikroregionu Bystřička_Schvalený rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled
Územní rozhodnutí - Bukovany, náves - obnova kNN, vNN
Informace o záměru 9/43
informace o dostupnosti finančních dokumentů

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 - 2023 Svazku obcí Bystrovany a Bukovany v plném znění, je zveřejněn v elektronické podobě na stránkách obcí Bystrovany a Bukovany:
www.bystrovany.cz v sekci Svazek obcí Bystrovany a Bukovany, oddíl rozpočty svazku
www.bukovany.cz v sekci Svazek obcí Bystrovany a Bukovany V listinné podobě na OÚ Bystrovany a OÚ Bukovany


Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 14.12.2020
Svazek obcí Bystrovany a Bukovany_Rozpočtové opatření 1/2020
Oznámení_Územní řízení_ČEZ
Návrh_střednědobý výhled rozpočtu
Pozvánka na VH Svazku obcí Bystrovany a Bukovany 26.11.2020
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou -
Územní rozhodnutí o umístění stavby
Veřejná vyhláška - lokalita Pod Deštníkem_změna
Veřejná vyhláška -úprava provozu na pozemních komunikacích
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 25.9.2020
Veřejná vyhláška-zahájení vodoprávního řízení
Veřejná vyhláška-oznámení o vydání územního plánu Bukovany
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu
Veřejná vyhláška města Přerova
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 7.9.2020
Veřejná vyhláška - úprava provozu 5.9.2020 - Velká Bystřice
Vyhlášení výběrového řízení - referent obecního úřadu
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 7.7.2020
Informace o záměru - umístění stavby
Svazek obcí Bystrovany a Bukovany_Informace o schváleném Rozpočtu a Závěrečném účtu
Informace o záměru - zahrádka
Oznámení o konání voleb do krajského zastupitelstva
Záměr - optická síť
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 15.6.2020
Návrh_Závěrečný účet_2019_Mikroregion Bystřička
Pozvánka na Valnou hromadu Svazku obcí Bystrovany a Bukovany
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 18.5.2020
Veřejná vyhláška - opakované veřejné projednání ÚP Bukovany
oznámení o dostupnosti
Svazek obcí bystrovany a Bukovany_návrh rozpočtu a návrh závěrečného účtu
Pozvánka na neveřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 20.4.2020
Veřejná vyhláška - kůrovec
Pozvánka na neveřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 3.4.2020
Návrh rozpočtu 2020_ MŠ Bukovany
Návrh rozpočtu obce Bukovany na rok 2020
Veřejná vyhláška - převzetí písemnosti
info o rozpočtech Svazku obcí Bystrovany a Bukovany
oznámení o zveřejnění dokumentů
Oznámení o možnosti převzít písemnost
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 13.1.2020
Územní rozhodnutí - přípojky
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Obecně závazné vyhlášky
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 2.12.2019
Oznámení
Návrh rozpočtu Sdružení obcí mikroregionu Bystřička na rok 2020
Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu POMŠ
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Bukovany
Oznámení o zahájení územního řízení _vodovodní přípojky
Pozvánka na VH Svazku obcí Bystrovany a Bukovany dne 28.11.2019
Veřejná vyhláška_aktualizace č. 2_ZÚR OK
Informace o záměru_pronájem pozemku
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 14.10.2019
UZSVM - a katastr Bukovanyktualizovaný přehled nemovitých věcí
Informace o záměru_pronájem pozemku
Veřejná vyhláška _MZe
Veřejná vyhláška_úprava provozu
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy při nedostatku vody
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 29.7.2019
Informace o záměru_zahrádka
Veřejná vyhláška_Rozhodnutí_prodloužení stavebního povolení
Veřejná vyhláška_pozemní komunikace
Veřejná vyhláška_bobří hráze
Veřejná vyhláška_úprava provozu směr Velká Bystřice 20.5. - 16.6.2019
Svazek obcí Bystrovany a Bukovany_rozpočet a závěrečný účet
Veřejná vyhláška_Finanční úřad pro Olomoucký kraj
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 29.4.2019
Informace o záměru
Pozvánka na VH Svazku obcí Bystrovany a Bukovany dne 25.4.2019
Veřejná vyhláška-Ministerstvo zemědělství
aktualizovaný přehled nemovitých věcí
informace k volbám do EP
oznámení o dostupnosti dokladů v rozpočtovém procesu obce za rok 2019
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 18.3.2019
Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení - ředitel MŠ Bukovany
Vyvěšení informace o záměru_č.p. 57
Návrh závěrečnéhop účtu za rok 2018
Návrh rozpočtu obce Bukovany na rok 2019
Oznámení veřejnou vyhláškou_vodovod
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 28.2.2019
Vyvěšení záměru_budova č.p. 94
Veřejná vyhláška_lokalita Pod Deštníkem_SO 03
Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu ÚP Bukovany
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 28.1.2019
Informace o záměru
Rozpočet 2019 Sdružení obcí mikroregionu Bystřička
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 10.12.2018
Mikroregion Bystřička - návrh rozpočtu 2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce 2019-2021
Informace o záměru
Informace o záměru
Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 29.10.2018
Valná hromada Svazku obcí Bystrovany a Bukovany 26.9.2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 17.9.2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 13.8.2018
Volby do zastupitelstev obcí 2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 25.6.2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 11.6.2018
Informace o záměru - 748
Informace o záměru 823
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 28.5.2018
Informace o záměru 5_2
informace o zveřejnění závěrečného účtu a rozpočtu Svazku obcí
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 23.4.2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 26.2.2018
Návrh rozpočtu 2018
2.kolo prezidentských voleb
Veřejná vyhláška_územní rozhodnutí kNN
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 15.1.2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 11.12.2017
Veřejná vyhláška
Návrh_střednědobý výhled rozpočtu
MZe Veřejná vyhláška
Vyvěšení záměru - obchod
Vyvěšení záměru
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 25.9.2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 28.8.2017
Informace dle zákona 106/1999 Sb.
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 12.6.2017
Informace o záměru
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 24.4.2017
Rozpočtový výhled
Návrh rozpočtu 2017
Vyvěšení záměru
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 30.1.2017
Veřejnoprávní smlouva
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 5.9.2016
Veřejná vyhláška ÚP Bukovany
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 15.8.2016
Oznámení o době a místě konání voleb
Nařízení č. 1/2016 Tržní řád
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 20.6.2016
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 14.3.2016
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 25.1.2016
Veřejná vyhláška - stavební povolení
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 7.12.2015
Návrh rozpočtu Sdružení obcí mikroregionu Bystřička na rok 2016
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení
Informace o záměru_pronájem pohostinství Koliba
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 2.11.2015
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 21.9.2015
Veřejná vyhláška - prodloužení stavebního povolení
Informace o záměru
Informace o záměru
Úřední deska - archiv změn