Úřední deska

Veřejná vyhláška - vyměření místního poplatku za komunální odpad

V Obecně závazné vyhlášce o místním poplatku, která nabyla účinnosti 1.1.2023, je v čl. 7 "Splatnost poplatku" poplatek vyměřen rozhodnutím. Výměr musí převzít poplatník oproti podpisu nebo může obec využít možnost Hromadného předpisu, který se vyvěsí Veřejnou vyhláškou na úřední desce. Obec využila Veřejnou vyhlášku s hromadným předpisem, a tím splní povinnost zdokladovat doručení výměru poplatníkovi. V týdnu 29.1. - 2.2.2024 budou občanům rozneseny do schránek výměry za komunální odpad. Výměr za komunální odpad zahrnuje částku za svoz komunálního odpadu za celý kalendářní rok 2023. Výpočet je stanoven dle počtu svozů a velikosti nádoby. Poplatek za 1 l/ 1,- Kč. 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
verejna-vyhlaska-poplatek-komunalni-odpad.pdf 173.1 Kb