Poplatky

Seznam poplatků

Bankovní spojení: Česká spořitelna 1810438359/0800

 

P O P L A T K Y
vybírané obcí Bukovany
Správní poplatky
- poplatek za ohlášení změny trvalého pobytu 50,- Kč osobu
- poplatek za vidimaci (ověření shody stejnopisu, opisu, kopie nebo fotokopie s originálem) 30,- Kč dokument
- poplatek za legalizaci (ověření podpisu nebo razítka) 30,- Kč podpis nebo razítko
- poplatek za apostilu (ověření podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí) 100,- Kč dokument
Poplatky za užívání veřejného prostranství
- za umístění prodejních zařízení 100,- Kč m2 / den
- za umístění dočasných staveb a zařízení k poskytování služeb 10,- Kč m2 / den
- za umístění reklamního zařízení na dobu nepřesahující 1 kalendářní měsíc 20,- Kč m2 / den
- za umístění reklamního zařízení na dobu přesahující 1 kalendářní měsíc 10,- Kč m2 / den
- za umístění stavebních zařízení 1,- Kč m2 / den
- za vyhrazení trvalého parkovacího místa 0,20 Kč m2 / den
- za umístění a provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí 1,- Kč m2 / den
- za umístění skládky stavebního materiálu při opravě obytného domu 1,- Kč m2 / den
- za umístění skládek 10,- Kč m2 / den
- za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce 0,50 Kč m2 / den
- za provádění výkopových prací 5,- Kč m2 / den
Poplatky za hlášení obecním rozhlasem
- prováděno pro občana obce 10,- Kč zpráva
- prováděno pro ostatní zájemce 20,- Kč zpráva
Poplatek za psa
- za jednoho psa 150,- Kč rok
- za druhého a každého dalšího psa 300,- Kč rok
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
- za poplatníka 500,- Kč osoba / rok
Stočné
- za poplatníka  je uvedeno v rubrice Svazek obcí Bystrovany a Bukovany    
Poplatek z ubytovací kapacity
- poplatek z ubytovací kapacity v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu 4,- Kč osobu / den

 

 

 

Dnes je 10.12.2018

Svátek dnes má Julie

Kontakt

Bukovany, 57
IČ: 576 263
Tel: +420 585 351 394
obec@bukovany.cz
IDDS: rnyaxgc

Úřední doba
PO: 8:00-12:00 15:00-17:00
ST: 8:00-12:00 15:00-17:00

Anketa

Jak se Vám líbí nový vzhled internetových stránek?

Líbí
odpověď Líbí (50%)
50%
Ujde to
odpověď Ujde to (9%)
9%
Nelíbí
odpověď Nelíbí (41%)
41%