Poplatky

Sazebník úhrad za poskytnutí informace

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sazebnik-uhrad-za-poskytovani-informaci.pdf 241.1 Kb

Seznam poplatků

Bankovní spojení: Česká spořitelna 1810438359/0800

V době mimořádných opatření vlády upřednostněte platbu poplatků převodem na účet. Var.symbol: číslo popisné, druh poplatku uveďte do zprávy púro příjemce.  

P O P L A T K Y
vybírané obcí Bukovany
Správní poplatky
- poplatek za ohlášení změny trvalého pobytu 50,- Kč osobu
- poplatek za vidimaci (ověření shody stejnopisu, opisu, kopie nebo fotokopie s originálem) 50,- Kč dokument
- poplatek za legalizaci (ověření podpisu nebo razítka) 50,- Kč podpis nebo razítko
- poplatek za apostilu (ověření podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí) 100,- Kč dokument
Poplatky za užívání veřejného prostranství
- za umístění prodejních zařízení 10,- Kč m2 / den
- za umístění dočasných staveb a zařízení k poskytování služeb nebo prodeje 10,- Kč m2 / den
- za umístění reklamního zařízení  100,- Kč m2 / den
- za využívání veřejného prostranství pro potřeby filmových, televizních děl a reklamní akce 10,- Kč m2 / den
- za umístění stavebních zařízení 5,- Kč m2 / den
- za vyhrazení trvalého parkovacího místa 150Kč m2 / měsíc
- za umístění a provoz lunaparků a jiných obdobných atrakcí 100,- Kč m2 / den
- za umístění zařízení cirkusů 10,- Kč m2 / den
- za umístění skládek 10,- Kč m2 / den
- za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce 5,- Kč m2 / den
- za provádění výkopových prací 5,- Kč m2 / den
Poplatky za hlášení obecním rozhlasem
- prováděno pro občana obce 10,- Kč zpráva
- prováděno pro ostatní zájemce 20,- Kč zpráva
Poplatek za psa
- za jednoho psa 200,- Kč rok
- za druhého a každého dalšího psa 300,- Kč rok
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů

- poplatek za skutečně vyvezený objem u nemovitosti za rok

 

1,- Kč

 

litr

 

Vodné
- schválené vodné za rok 2024                                                                                                               55,- Kč/m3
Stočné
- za poplatníka  je uvedeno v rubrice Svazek obcí Bystrovany a Bukovany 1.692,-Kč osoba/rok 2023
Poplatek z ubytovací kapacity
- poplatek z ubytovací kapacity v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu 4,- Kč osobu / den