Ke stažení

Formulář povolení ke kácení

Ž Á D O S T o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odstavec 1 zákona ČNR
č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozd. předpisů a provád. vyhlášky č. 395/92 Sb.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
PovoleniKeKaceni.doc Formulář povolení ke kácení 38.4 Kb