Úřední deska

Informace o schválení Závěrečného účtu Svazku obcí Bystrovany a Bukovany

Schválený Závěrečný účet Svazku obcí Bystrovany a Bukovany za rok 2022 je zveřejněn v elektronické podobě na stránkách obcí – Bystrovany a Bukovany:

www.bystrovany.cz  v sekci – Svazek obcí Bystrovany a Bukovany, oddíl rozpočty svazku 

www.bukovany.cz v sekci – Svazek obcí Bystrovany a Bukovany.

V listinné podobě na OÚ Bystrovany a OÚ Bukovany