Úřední deska

Oznámení o zveřejnění

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, oznamujeme, že

Schválený rozpočet obce na rok 2024

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025–2026

Rozpočtová opatření k rozpočtu roku 2023

Závěrečný účet za rok 2023

jsou zveřejněny v úplném znění v elektronické podobě na adrese: www.bukovany.cz/obec/rozpocet/

Do dokumentů v písemné podobě lze nahlédnout v úředních hodinách na obecním úřadě, Bukovany 57.