Úřední deska

informace o dostupnosti finančních dokumentů

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 - 2023 Svazku obcí Bystrovany a Bukovany v plném znění, je zveřejněn v elektronické podobě na stránkách obcí Bystrovany a Bukovany:
www.bystrovany.cz v sekci Svazek obcí Bystrovany a Bukovany, oddíl rozpočty svazku
www.bukovany.cz v sekci Svazek obcí Bystrovany a Bukovany V listinné podobě na OÚ Bystrovany a OÚ Bukovany