Úřední deska

Informace o schváleném rozpočtu Svazku obcí Bystrovany a Bukovany

Schválený rozpočet Svazku obcí Bystrovany a Bukovany na rok 2024 v plném znění,

je zveřejněn v elektronické podobě na stránkách obcí – Bystrovany a Bukovany:
www.bystrovany.cz v sekci - Svazek obcí Bystrovany a Bukovany, oddíl rozpočty svazku a
www.bukovany.cz v sekci - Svazek obcí Bystrovany a Bukovany
V listinné podobě na OÚ Bystrovany a OÚ Bukovany
Vyvěšeno: 10.4.2024