Úřední deska

Informace o schváleném rozpočtu Svazku obcí Bystrovany u Bukovany

Schválený rozpočet Svazku obcí Bystrovany a Bukovany na rok 2023 v plném znění je zveřejněn v elektronické podobě na stránkách obcí – Bystrovany a Bukovany:

www.bystrovany.cz v sekci - Svazek obcí Bystrovany a Bukovany, oddíl rozpočty svazku a

www.bukovany.cz v sekci -Svazek obcí Bystrovany a Bukovany
 

V listinné podobě na OÚ Bystrovany a OÚ Bukovany